[An toàn điện] Cách xử lý khi xe tiếp xúc với đường dây điện

CÁCH XỬ LÝ KHI XE TIẾP XÚC VỚI ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN:

Trường hợp 1: Nếu xe của bạn tiếp xúc với đường dây điện:
Bước 1: Rời khỏi chỗ tiếp xúc với đường dây điện: di chuyển xe ra khỏi chỗ có dây điện tiếp xúc ở khoảng cách ít nhất 10m
Bước 2: Dừng tại chỗ và giữ khoảng cách với đường dây điện
Bước 3: Kêu gọi sự giúp đỡ

Trường hợp 2: Nếu bạn không thể di chuyển được xe ra khỏi điểm tiếp xúc với đường dây điện:
Bước 1: Ngồi yên trong xe và không nên cố gắng để lái xe đi qua điểm tiếp xúc
Bước 2: Cảnh báo cho những người lái xe tiến lại gần để quay lại, giữ an toàn
Bước 3: Kêu gọi sự giúp đỡ

Trường hợp 3: Nếu bạn cần thoát ra khỏi xe:
Bước 1: Mở cửa xe rộng nhất có thể và nhảy ra khỏi xe bằng cách cho cả 2 chân tiếp đất cùng lúc; không chạm vào xe và đất cùng lúc
Bước 2: Bước lê chân hoặc nhảy bước ngắn để thoát ra khỏi khu vực xe, khoảng cách ít nhất 10m
Bước 3: Kêu gọi sự giúp đỡ

Hãy lưu ý để giữ an toàn cho bản thân và những người thân của bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *